Home page

Welkom in                              
     Wildenburg Wingene

Een hart voor samen opgroeien

In de kijker

U dient niet overtuigd te worden van het feit dat het belangrijk is dat kinderen die te voet of met de fiets naar school komen GEZIEN WORDEN IN HET VERKEER!
We hebben op school voor elke leerling een fluojasje voorzien. De kinderen krijgen dit jasje in bruikleen. Wij vragen dat elke leerling van de school dit jasje draagt elke keer hij/zij naar school komt of terug naar huis gaat, dus ook bij mooi weer!
 

Wij willen u er nog op even wijzen dat fietsers (met of zonder fluorescerend jasje) zwakke weggebruikers blijven en voorzichtigheid in het openbaar verkeer een absolute noodzaak is. We vragen daarom ook een fietshelm te dragen. Wie geen helm heeft, kan deze op school lenen.
Aan de kant van de school is nog een beperkte fietsenstalling beschikbaar. Kinderen die met de fiets vanaf de overzijde van de school komen, parkeren hun fiets in de daar voorziene fietsenstalling. We vragen dat iedereen de fiets sluit!

Tenslotte dienen wij als school, en u als ouders ook gezamenlijk te blijven werken aan de attitude om het verkeersreglement na te leven.  We vragen ook om bij het parkeren hoffelijk te zijn. Zorgt u er voor dat fietsers en voetgangers veilig door kunnen? De aannemer vraagt eveneens om steeds de beide werftoegangen (links en rechts van de school) vrij te laten.

We danken politie en het gemeentebestuur voor de signalisatie van de schoolomgeving.

Uw vraag

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Maandmenu

Maandmenu

September

Wat eten we deze maand ?

 

Klik hier om de pdf te downloaden