L6 - Laptop in de klas

L6 - Laptop in de klas

Wat kunnen we veel met onze nieuwe laptops: klassikaal brainstormen, posters maken van onze eigen uitvindingen, woordenschat van Frans oefenen, werkbladen invullen, ...