Niveaulezen in onze klas

Niveaulezen in onze klas

Het niveaulezen is terug opgestart! We lezen in duo's! Kinderen uit het derde/vierde leerjaar helpen ons hierbij!