Onze sterren in L2!!!!

Onze sterren in L2!!!!

“Je kan niet van alle kinderen dezelfde ster maken, maar je kan ze wel allemaal laten schitteren” 

Je kan kinderen een sterk gevoel van zelfwaarde geven, door ze te laten ervaren dat zijzelf en de anderen ieder op hun manier knap en waardevol zijn. “Hierbij willen we iedere ster laten schitteren”. 

Je kan kinderen die leerproblemen hebben beter motiveren en aanspreken, door hun sterke kanten als ‘toegangspoort’ te gebruiken voor de leerstof. 

 

Aiden en Lars moeten nog toegevoegd worden....staan niet op mij  thuispc ...