Talentenspel

Talentenspel

De kinderen waren in groepjes van 3 verdeeld. Twee kinderen gaven 5 talenten aan de ander. Leuk om te zien/horen welke talenten de kinderen elkaar gaven.