Voortgezet technisch lezen

Voortgezet technisch lezen

De leerlingen lezen in verschillende groepjes aan A-teksten, B-teksten en C-teksten (lezen op hun niveau).