We gebruiken de klascomputers

We gebruiken de klascomputers

We leerden inloggen op de server van de school. Daar staat heel wat educatieve software! Inloggen gebeurt reeds vlot! Nu leren we de software instellen en gebruiken! Ook via ons digibord kunnen we inloggen op de server!