Kinderraad

Uit elke lagere klas komen twee leerlingen de kinderraad versterken.
Ze kozen Marie-Julie Debaene uit het zesde leerjaar als kinderburgemeester.

Vertegenwoordiging leerkrachten : Juf Michelle en juf Leanne
Directie: Juf Wencke en meester Michiel 
 
Deze enthousiaste leerlingen brengen de ideeën vanuit de klas op de leerlingenraad.
Zij bouwen mee aan onze school, dromen, denken, verwoorden hun verlangens…
Soms organiseerden ze al speciale (feest)dagen op school of dachten mee na over thema's bij carnaval of ...