Leerlingenraad

Uit elke lagere klas komen twee leerlingen de kinderraad versterken.
Ze kozen Alice Duyck uit het zesde leerjaar als kinderburgemeester.

Vertegenwoordiging leerkrachten : Meester Michiel De Jaeger
Directie: Stijn Verkinderen
 
Deze enthousiaste leerlingen brengen de ideeën vanuit de klas op de leerlingenraad.
Zij bouwen mee aan onze school, dromen, denken, verwoorden hun verlangens…
Soms organiseerden ze al speciale (feest)dagen op school of dachten mee na over thema's bij carnaval of ...