VASTEN is ook scherven oprapen en herstellen wat gebroken is ...

VASTEN is ook scherven oprapen en herstellen wat gebroken is ...

Met een eenvoudig woord of gebaar, vergeving en toekomst schenken aan elkaar