Warm eten op school...

Warm eten op school...

De leerlingen van het vijfde leerjaar werden door de diëtist van onze traiteur wegwijs gemaakt in gezonde voeding.

Ze werden ook bevraagd over het warm eten op school.

De keuzes die de traiteur maakt bij de samenstelling van de voeding werden besproken. De leerlingen kregen ook de kans om suggesties te doen.

Tenslotte kregen ze de opdracht om een maandmenu samen te stellen volgens de aangeleerde regels.

Een moment van bijleren en inspraak!