VEILIG NAAR SCHOOL

VEILIG NAAR SCHOOL

Verkeersveiligheid krijgt ook op onze school de nodige aandacht. In samenwerking met onze politiezone en Transport & Logistiek Vlaanderen kregen de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar les rond de dode hoek van een vrachtwagen. Samen beleven is samen leren.